Bli medlem

Vi ønsker alle innbyggere velkommen som medlem!

Vi bor på en perle i Asker, med strandarealer, sjø og mange idylliske plasser. Disse godene er det viktig å verne om.
Oppgaven til Konglungens Vel er å ta vare på fellesområdene til hygge og nytte for stedets beboere som. 

Vellet har også ansvar for brøyting og strøing av våre vel-veier som administreres av eget vei-la.
Det er gledelig å se at vi stadig blir flere og medio 2020 teller vi 107 medlemmer.

Medlemskontingenten er på 350 kr.


Hvis du vil bli medlem, ta kontakt med styret som oppdaterer våre medlemslister.
Email: konglungenvel@gmail.com 
 
 

Registrer e-post adressen din

Konglungens Vel ønsker å komme i kontakt med sine medlemmer på en raskere og mer effektiv måte enn distribusjon per post som gjøres i dag. Derfor er det fint om du som medlem sender din epost-adresse til vellets kontaktperson slik at informasjon i fremtiden kan sendes på mail.

Send epost til konglungenvel@gmail.com

Konglungenboka

Kjøp den flotte boken om Konglungen. Boken ble revidert ifm 90-års jubileet til Konglungens Vel og vi har fortsatt noen eksemplarer igjen. Ta kontakt med styret for kjøp av bok.

Email: konglungenvel@gmail.com