Dette styret ble valgt på årsmøtet 2022

Henning Ruud, Styreleder
email: henning.ruud@keylink.no

Petter Trebler, Nestleder
email: petr@lexow.as

Katharina Totland, Styremedlem
email: katha99@gmail.com

Liv Gjellebæk, Styremedlem
email: liv@rorkompaniet.no

Åse Eimhjellen, Styremedlem
email: aase@eimhjellen.priv.no

Gunnar Erlandsen, Styremedlem

email: erlandsengunnar@gmail.com

Martha Takvam, Revisor
email: marth-ta@online.no

Konglungen web: Åse Eimhjellen

Valgkomite:
Thor E. Thoeneie (leder)
Andreas Litland
Martha Takvam