Velkommen til Konglungen


Her vil du finne nyttig informasjon for vellets medlemmer.

Vi setter alle pris på Konglungens fine natur med naturstier og idylliske veier og vi er glade for det rike dyrelivet som finnes her nede.

Hsk å rydde opp etter deg og dyrene dine, ta hensyn ved bruk av gangveier og stier. Ingen liker andres søppel. Vi ønsker å beholde Konglungen som en naturperle.


Følg oss også på Facebook

Høring - forslag til ny nærdemokratiordning i Asker kommune

I forbindelse med kommunesammenslåingen opprettet Askerkommune lokalsamfunnsutvalg i Heggedal, Slemmestad og Tofte. Disse treutvalgene har tatt opp saker som berører eget lokalområde, enten på egetinitiativ eller etter innspill fra innbyggere og lokale aktører. Erfaringenefra de tre utvalgene er gode, men nå foreslås det å forenkle nåværende modellog å utvide den til hele kommunen. 

Det er laget et forslag til ny forenklet nærdemokratimodell,og det er denne vi ønsker innspill på. 

Alle dokumenter er lagt ut på kommunens hjemmeside:

https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/horing-forslag-til-ny-nardemokratiordning/


Det oppfordres til å gi innspill til høringsforslaget innen 25. april,

Medlemsfest

Vi har blitt nødt til å flytte sommerfesten fra Kråka Pub til Vitos Restaurant i Vollen.

Tidspunktet er endret til kl. 18.00 og menyen er endret til Pizza.

Vi gleder oss til å se dere som er påmeldt de.

Hilsen Styret i Vellet

Fredag 10. juni kl 18 på Vitos i Vollen.

Aldersgrense 18. år

Bindende påmelding innen fredag 3. juni til konglungenvel@gmail.com

Dugnad og søppelplukking

I mai blir det ikke vår-dugnad arrangert av vellet men dato for dugnad flyttes til 10. september.

Vi oppfordrer alle som går tur i vårt nærmiljø til å ta med pose og hansker så kan vi plukke med oss litt søppel underveis i løpet av våren.

Til høsten har vi en del jobb med bl.a. kutting av takrør etc.

Vi lager en felles samling med litt jobbing og sosialt samvær den 10. september.

Protokoll årsmøte 2022

Protokoll fra årsmøtet i mars ligger nå under Dokumenter og Medlemsmøte/Årsmøte. Ta kontakt med styret dersom det er ønskelig å se presentasjonen fra møtet. 

Frivillighetens år 2022

Under Mer og Annet kan du lese mer om hvordan Frivillighetens år 2022 skal markeres i Asker kommune. Det kan søkes om tilskudd til ulike arrangementer og medlemmer i Konglungen Vel oppfordres til å sende inn sine forslag til styret. Send inn til konglungenvel@gmail.com

Info fra Asker velforbund

Under Mer og Annet kan du lese siste nytt om videreføring av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening.

Førerløse busser

Styrets innspill til Ruter om førerløse busser på Konglungen finner du her

Forvaltningsplan for verneområde Løkeneshalvøya

Miljøvernavdelingen har sendt ut vedtatt og trykket forvaltningsplan for verneområdene på Løkeneshalvøya.
Planen ligger digitalt på internett, og kan finnes her:

Forvaltningsplan Løkeneshalvøya.pdf